VIDEO: Proiectele ONG-urilor, finanțate de Consiliul Județean Ialomița


Susținere pentru societatea civilă prin finanțarea proiectelor care răspund cel mai bine nevoilor comunităţii în domeniul culturii, tineretului, sportului, al activităţilor socio-educaţionale şi al cultelor. Programul a fost demarat de Consiliul Județean Ialomița pentru finanțarea activității entităților non- profit, sesiunea a doua și cuprinde alocarea unor fonduri din bugetul județului pentru șase proiecte eligibile din cele nouă depuse. Printre proiectele care au îndeplinit condiţiile cerute pentru acordarea de finanţare din fonduri publice judeţene, se regăsesc cele care promovează județul prin participarea ansamblurilor folclorice în străinătate, creșterea accesului la serviciile publice de sănătate pentru comunitățile vulnerabile, inclusiv pentru comunitățile de romi.
Alte proiecte declarate eligibile au în vedere desfășurarea unor programe de educație non-formală, promovarea șahului în rândul tinerilor prin organizarea unui turneu, organizarea unor cercuri de lectură.
Valoarea proiectelor declarate eligibile este de 118.458 de lei. Consiliul Județean Ialomița încurajează toate entitățile non-profit să depună cereri în vederea obţinerii finanţărilor nerambursabile din fonduri publice judeţene, odată ce se va deschide o nouă etapă a acestui program.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.