Primăria Amara: Consumatorii casnici se vor putea racorda gratuit la reţeaua de gaze. Sprijin pentru întocmirea dosarelor

În conformitate cu ordinul 179/ 9 octombrie 2020 aprobat de Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei, având ca scop racordarea clienților casnici la rețeaua de distribuție a gazelor naturale gratuită, vă facem cunoscute următoarele:
– Începând din data de 21.12.2020, Primăria Orașului Amara dorește să vină în sprijinul dumneavoastră, în vederea branșării la rețeaua de gaze naturale a imobilelor pe care le dețineți în proprietate.
În vederea realizării obiectivelor propuse vă invităm la sediul instituției noastre pentru întocmirea dosarelor necesare, cu următoarele documente:
– Act de proprietate pe numele solicitantului (nu sunt valabile actele ce nu au dezbătut succesiunea);
– Copie act identitate;
– Plan de încadrare în zonă, vizat OCPI Slobozia și Extras de carte funciară (dacă există);
– Autorizație de construire (unde există);
– Proces verbal de recepție (unde există);
– Acordul proprietarului de conductă în formă autentică (la notariat – dacă exista conducta pe strada);
– Nomenclator stradal (va fi emis la Registrul Agricol al Primăriei Amara);
– Cerere tip (pusă la dispoziție la sediul Primăriei Amara)
Suma pe care trebuia să o achitați inițial, din informațiile puse la dispoziție până în acest moment, se va regăsi eșalonată în facturile emise pe o perioadă care va fi stabilită ulterior de distribuitorul autorizat de gaze naturale.
Totodată, vă facem cunoscut că, Primăria Orașului Amara face demersurile necesare pentru înlesnirea realizării lucrărilor de extindere a rețelelor de gaze naturale, acolo unde nu există.
Vă așteptăm și vă oferim sprijinul pentru constituirea dosarelor.

Cu respect,
Primar
Sandu Alin Sorin

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.