Consiliul Județean Ialomița: Precizări privind situația decontării cheltuielilor pentru transportul elevilor

Începând cu data de 8 februarie 2021, se preconizează începerea cursurilor şcolare prin prezenţa fizică a elevilor la şcoală.
Consiliul Județean Ialomița are intenţia fermă  de a sprijini elevii prin decontarea cheltuielilor pentru transportul local şi judeţean al elevilor din învăţământul preuniversitar pentru a preveni eventualele situaţii de abandon şcolar cauzate de lipsa fondurilor pentru transport, la şi de la şcoală.
În acest context, aducem la cunoștința publicului interesat că, față de luna noiembrie a anului trecut, au intervenit modificări legislative, astfel Legea nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vigoare de la data de 5 noiembrie 2020 prevede “Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a pe tot parcursul anului calendaristic”.
Potrivit acestui act normativ “în vederea asigurării gratuităţii …. decontarea se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unităţile administrativ- teritoriale”.
Practic, legea sus-invocată prezintă o problemă majoră de aplicare, deoarece nu prevede emiterea unor Norme metodologice de punere în aplicare a noilor dispoziţii de decontare, pentru fundamentarea necesarului de sume destinate decontului deplasărilor efectuate de elevi către bugetul de stat şi maniera concretă de decontare.
Consiliul Judeţean Ialomiţa a semnalat Guvernului României și Instituției Prefectului-Județul Ialomița, necesitatea reglementării unitare a procesului de decontare a transportului elevilor din învăţământul preuniversitar pe tot parcursul anului şcolar fiind imperios necesare norme metodologice pentru a putea aplica unitar în practică prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în caz contrar existând pericolul ca autoritatea publică județeană să fie în imposibilitatea de a pune în aplicare noile prevederi legislative.
Până în momentul de față autoritățile publice centrale nu au transmis niciun punct de vedere referitor la acest subiect!

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.