Consiliul Local Amara se întrunește în ședință ordinară